Puma Place Prague

Club

Pravidla / Rules

Nejsme veřejný prostor.  Puma Place Club je místo určené k relaxaci výhradně pro členy klubů, spolků, organizací a firem, s nimiž máme smluvní vztah.V klubu je zakázáno kouření. Prostor pro kuřáky je vyhrazen v části zahrady. 

Na pumy se přijďte podívat. Pro získání členství stačí nevolit komunisty a vyplnit členskou kartu.


Máme vás rádi!

Nakradené vrátit, řepku zaorat!.
Nejsme veřejný prostor. Vstup není nikomu povolen bez souhlasu zakladatele klubu, pana Kwabeny Amoabeng Bonsu, případně osob v právně smluvním vztahu k prostorům klubu PPC, v Praze 2, MČ Vinohrady, ulice Kunětická, orientační číslo 2.


Puma Place Club je místo určené k relaxaci výhradně pro členy klubu, spolků, organizací a firem, s nimiž máme smluvní vztah.

Členové se při vstupu prokazují členským průkazem. Na členský průkaz není žádný právní nárok a může být komukoli bez udání důvodu odebrán.

Všechny prostory klubu jsou neveřejné, členové klubu smí využívat k relaxaci a prohlídkám salonek, tělocvičnu, zahradu. Je přísně zakázané a životu nebezpečné vstupovat do míst označených zákazem vstupu, překonávat zamčené prostory, ploty a jiné zábrany.Všichni členové respektují, že v soukromém objektu nejsou chráněni některými normami a vyhláškami platnými pro veřejné prostory!!!

V klubu je zakázáno kouření. Prostor pro kuřáky je vyhrazen v části zahrady.


Všichni členové PPC svým podpisem potvrzují, že jsou obeznámeni s pravidly klubu a zavazují se je dodržovat. Svým podpisem rovněž dávají souhlas se zpracováním poskytnutých údajů.

Kwabena Amoabeng Bonsu

zakladatel klubu


Kulturně politická orientace:

- Základním smyslem a pohnutkou k založení klubu bylo a je umožnění setkávání komunity svobodných lidí za účelem vzájemné podpory, vzdělávání, sportu a zábavy.

- Plastový brčka nemáme. Vlastně skoro nic v plastu nemáme.

- Fandíme rugby.


a v neposlední řadě:

www.az247.cz

Věnujte, prosím, trochu pozornosti informacím o životě prostých lidí v Jemenu, Haiti, Venezuele a Jihoafrické republice. Mohlo by to obohatit váš pohled na život doma.

Podívejte se ve volném čase na historické události "hladomor na Ukrajině" nebo "Katyňský masakr". Mohlo by to přispět k mínění o našich sousedech.

Mrkněte třeba na velké osobnosti dějin lidstva. Třeba vám to otevře oči.

Josif Vissarionovič Džugašvili, Pol pot, Mao ce-tung, Adolf Hitler, Papa Doc, Hugo Chávez, Idi Ami, Andrej Babiš


https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%A9_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9_zlo%C4%8Diny

.